ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ТОВАРИСТВОМ

 

Захисту прав споживачів при отриманні послуг у ТОВ ФК «МАСОН»

(наводиться інформація передбачена вимогами ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» та законодавства України)

Порядок позасудового урегулювання питань

З метою позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, у разі звернення клієнта до
Товариства із відповідною скаргою (заявою), розгляд цієї скарги (заяви) відбувається з наданням
обґрунтованої відповіді протягом строку встановленого відповідно до законодавства, для цього
наводимо інформацію про контактний телефон і адресу електронної пошти ТОВ ФК «МАСОН»,

поштову адресу:
- контактний телефон: (032) 241 72 92
- електронна пошта: fcmasonua@gmail.com

- поштова адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 79039, м. Львів

вул. Шевченка 120-Г, ТОВ ФК «МАСОН»

Звернення до уповноважених державних органів з питань додаткового вирішення питань
У разі, якщо клієнт (споживач, що звертається за послугами до Товариства) вважає, що не отримав
вирішення ситуації або вважає, що не отримав роз’яснення у ТОВ «ФК «МАСОН»,
то такий клієнт (споживач, що звертається за послугами до Товариства) може звернутися до
уповноваженого державного органу (нагляду, контролю, тощо), який здійснює державне
регулювання діяльності Товариства. Усі офіційні дані є у мережі Інтернет на офіційних інтернет
сторінках і регулятора, і інших уповноважених державних органів, що покликані здійснювати нагляд

за захистом прав споживачів.

Чи є у Товариства процедури компенсації/фінансової гарантії відшкодування?
Товариство на цей час не наповнювало гарантійних фондів та компенсаційних фондів, що
застосовується відповідно до законодавства, і тому такі процедури не передбачені у звітному періоді.
Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер
телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:
Національний банк України Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9

Тел. 0 800 505240

Офіційний сайт: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection
Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
Адреса: 03680, м. Київ-150, вул. Горького,174
Тел.служби діловодства – (044) 528-94-38
Тел. «гарячої лінії) – (044) 528-9- 44»
Офіційний сайт: https://inspections.gov.ua