Розкриття ТОВ ФК«МАСОН»  на власному веб-сайті у мережі Інтернет ( https://mason-ua.com/): інформації відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

 

Відомості про фінансову установу: ТОВ  ФК «МАСОН», код ЄДРПОУ 41980199

Повне найменування заявника (з установчих документів)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАСОН"

Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності)

ТОВ ФК "МАСОН"

Код за ЄДРПОУ

41980199

Дата державної реєстрації юридичної особи

05.03.2018

Дата державної реєстрації у Реєстрі фінансових установ

11.12.2018 ( Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК №1138)

Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні)

ні

Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи

Код території за КОАТУУ

4610100000

Поштовий індекс

79039

Область

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Район / Район населеного пункту (за наявності)

ЛЬВІВ, МІСТО

Населений пункт

ЛЬВІВ

Вулиця

ШЕВЧЕНКА

Корпус (за наявності)

-

Будинок

120-Г

Квартира, офіс (за наявності)

-

Міжміський телефонний код / код оператора мобільного зв’язку

032

Телефон

 +38 032-241-72-92

Факс (за наявності)

-

Електронна пошта

fcmasonua@gmail.com

ВЕБ-сторінка (за наявності)

 https://mason-ua.com/

Інформація про графік роботи:

Графік роботи головного офісу

Понеділок-п’ятниця –з 9:00 до 18:00

Вихідні: Субота, Неділя.

Перерва з 13:00 до 14:00

 

Відділення надання фінансових послуг (пункти обміну валют)- працюють за індивідуальним графіком.

 

У фінансової установи немає відокремлених підрозділів. Надання фінансових послуг, здійснюється у відділеннях, перелік яких доступний для пошуку за Інтернет посиланням:

 

https://bank.gov.ua/ua/supervision/monitoring/register?page=1&perPage=5&search=%D0%9C%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%9D&edrpou=&address=&date_from=&date_to=

Інша вимога щодо розкриття інформації відповідно до законодавства України

Інформація, що розкривається

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи

Провадження у справі про банкрутство не порушувалось,  процедура санації не застосовувалась

 

Відомості про процедуру ліквідації фінансової установи

Процедура ліквідації фінансової установи не починалась

 

Інформація про статутний (складений) капітал (за наявності відповідно до законодавства)

Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу

10 000 000

Фактично сплачений розмір статутного (складеного) капіталу

10 000 000

Частка статутного капіталу, що належить державі, %

0

Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезидентам, %

0

Відомості про керівника юридичної особи

Прізвище, ім’я та по батькові і найменування посади керівника

Директор Морозенко Уляна Борисівна

Відомості про головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерского обліку

Прізвище, ім’я та по батькові головного бухгалтера

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця, на якого покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку

Повне найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку

Сєдих Світлана Іванівна

 

Інформація про проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

21.09.2021

Номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

2109/1/ФМ

Прізвище, і'мя та по батькові працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Юзефик Наталія Ігорівна

Інформація про види фінансових послуг, що надає чи планує надавати юридична особа

Види фінансових послуг

Необхідність наявності ліцензії (так/ні)

ПЕРЕКАЗ КОШТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

так

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

так

ТОРГІВЛЯ ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ

так

НАДАННЯ ГАРАНТІЙ

так

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ

так

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

так

 

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов'язаних осіб заявника

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

 

№ з/п

Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Код за ЄДРПОУ юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %

1

Юридичні особи

-

-

-

2

Фізичні особи

-

-

-

2.1

Гаврилів Андрій Любомирович

Персональні дані

Персональні дані

70

2.2

Гаврилів Наталя Володимирівна

Персональні дані

Персональні дані

30

Усього: 2
2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)*

Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)**

Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)

Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %

-

-

-

-

-

-

-3. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %

-

-

-

-

-

-   _____________

   * Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).